Kemahiran Komunikasi Lanjutan 24 Sept 2017Bengkel ini membincangkan tentang fungsi-fungsi komunikasi yang berkaitan dengan autisme serta masalah kefahaman dan penggunaan bahasa yang selalu dihadapi oleh kanak-kanak yang mengalami autisme. Beberapa cadangan aktiviti dan strategi untuk menggalakkan komunikasi turut dikongsikan dalam bengkel ini.

source

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published.